Woord en beeld

Hoe lang we al schrijven, weet bijna niemand exact. Maar het geeft ons de mogelijkheid om een boodschap vast te leggen en over een afstand – in plaats en tijd – te voeren. We kunnen onze gedachten delen met de buitenwereld. En dat wat zich niet laat verwoorden, kunnen we in verbeelden: met foto’s, litho’s, houtdrukken, lino’s of collages bijvoorbeeld.