Laatste nieuws

Het boekkunstnetwerk

Het BoekKunstnetwerk is een plaats waar professionals elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen. Amateurs vinden hier de leermeester die ze zoeken of plekken waar materiaal verkrijgbaar is. De knoppen hieronder geven de disciplines van de boekkunst weer. Natuurlijk beheersen de meeste makers meerdere discipline en dus vind je ze onder verschillende knoppen. Veel makers geven echter één aan als hun belangrijkste discipline.
Boekbinden

de boekbinders

Papiermaken

de papiermakers

Woord en beeld

de schrijvers en beeldmakers

Druk en schrift

de margedrukkers en kalligrafen

Over het netwerk

Een netwerk waar professionals en amateurs elkaar ontmoeten

Het Boekkunstnetwerk Noord Nederland is een plek voor iedereen die zich bezighoudt met boekkunst. Hier vind je informatie over boekkunst en alle disciplines die daar deel van uitmaken. Als bezoeker kun je contact zoeken met een maker. Nu het boek als gebruiksvoorwerp meer en meer wordt vervangen door computer en e-reader, doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Het boek komt bijvoorbeeld vrij als kunstuiting: het is niet langer alleen een gebruiksvoorwerp, maar kan ook een kunstwerk zijn, uitgevoerd in de vorm van een boek of boeksculptuur, of kan de weerslag zijn van een onderzoek naar vorm en inhoud van de boekvorm. Anders dan bij het “gewone” boek is bij het boek als kunstvoorwerp de vorm van het boek even belangrijk als de inhoud en zullen zij samen veelal één organisch geheel vormen. Steeds meer kunstenaars en grafische vakmensen voelen zich aangetrokken tot de boekkunst – dat blijkt ook uit het groeiend aantal margedrukkers, handboekbinders en makers die een geheel eigen boek willen maken (van tekst en/of beeld tot en met product). Dat vraagt om een plaats waar niet alleen alle informatie over één vakgebied te vinden is, maar waar alle disciplines die nodig zijn om een boek te maken bij elkaar komen. Die ruimte biedt het Boekkunstnetwerk.

Initiatiefnemers

Het initiatief tot het Boekkunstnetwerk Noord Nederland ligt in handen van boekbinder Wim Gremmen, communicatiedeskundige Susanna Lemstra en boekkunstenaar/papiermaker Pien Rotterdam.
Wim Gremmen
Wim Gremmen
Pien Rotterdam
Pien Rotterdam
Susanna Lemstra
Susanna Lemstra

Schrijf ons een bericht